Tags

,

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

  • Jetty: Nhận Jetty, một máy chủ web và container javax.servlet, thêm sự hỗ trợ WebSockets.
  • Tài liệu hướng dẫn I/O nâng cao Tomcat của Apache: Nhận các liên kết có giá trị, Hướng dẫn người dùng, tài liệu tham khảo và các chỉ dẫn Phát triển Tomcat của Apache.
  • Framework Grizzly NIO: Giúp bạn tận dụng lợi thế của API Java NIO.
  • Ví dụ về Grizzly Comet: Xem những mà bạn có thể thay đổi được trên ứng dụng hiện có trước khi bắt đầu xây dựng một cái mới.
  • Glassfish Application Server: Nhận ấn bản nguồn mở chính thức của máy chủ GlassFish.
  • Socket.IO Java: Tìm hiểu về dự án của Ovea với những cập nhật mới nhất.
  • Apache Maven: Nhận Maven, một công cụ gộp và quản lý dự án phần mềm.
  • Bộ công cụ phát triển Java, Phiên bản 6: Nhận nền tảng Java, ấn bản chuẩn (Java SE), cho phép bạn phát triển và triển khai các ứng dụng Java trên các máy tính để bàn và các máy chủ, cũng như trong các môi trường nhúng đòi hỏi khắt khe hiện nay.
  • Hãy dùng thử hơn 100 phần mềm IBM miễn phí. Tải về hay đăng nhập vào bản dùng thử trực tuyến, làm việc với sản phẩm trong một môi trường sandbox hoặc truy cập nó thông qua đám mây.

Thảo luận

(https://www.ibm.com/developerworks/vn/library/opensource/201301/wa-reverseajax3/)

Advertisements